Czcionka:

A+A-

Kontrast:

Ramowy rozkład dnia

 

 • 6:30 - 8:00 – Schodzenie się dzieci. Zajęcia opiekuńcze. Zabawy dowolne w kącikach zainteresowań. Gry i zabawy przy stolikach. Dowolne rysunki dzieci. Praca indywidualna z dzieckiem.
 • 8:00 - 8:30 - Porządkowanie sali, czynności w ramach dyżurów. Zabawy ruchowe, ćwiczenia poranne.
 • 8:30-8:45 Zabiegi higieniczne, przygotowanie do śniadania.
 • 8.45-9:15 - Śniadanie.
 • 9:20 - 9:30 Zabiegi higieniczno-sanitarne.
 • 9:35-10:15 - Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne prowadzone wg miesięcznych planów pracy opracowanych na podstawie programu nauczania w przedszkolu.
 • 10:15-11:15 - Czynności samoobsługowe przed wyjściem na zewnątrz ( nauka ubierania się, wiązania butów, zapinanie guzików, suwaków), zabawy dowolne, spacery, wycieczki- poznawanie najbliższego otoczenia społecznego i przyrodniczego, zajęcia ruchowe: terenowe, badawcze, tropiące.
 • 11:15-11:30 - Zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu.
 • 11:45-12:30 - Obiad. Prawidłowe posługiwanie się sztućcami: łyżką i widelcem. Kultura zachowania się przy stole.
 • 12:35-12:50: Czytanie książek (bajki, wiersze, opowiadania, bajki terapeutyczne)
 • 12:50-13:00: Słuchanie muzyki relaksacyjnej, słuchowisk, oglądanie bajek. Mycie zębów: zwrócenie uwagi na prawidłowe mycie zębów, profilaktyka
 • 13:00-13:30: Zabawy dowolne według wyboru dzieci, pobyt na świeżym powietrzu . W przypadku złej pogody: zajęcia wychowawczo-dydaktyczne, zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, praca indywidualna w małych zespołach i z całą grupą - ćwiczenia słuchowe, oddechowe, ortofoniczne, artykulacyjne.
 • 13:35-13:45: Zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
 • 13:45-14:15 - Podwieczorek.
 • 14:15-15:30 – Rozchodzenie się dzieci; zabawy i zajęcia podejmowane z inicjatywy dzieci; praca w kącikach zainteresowań; zabawy integracyjne; gry i zabawy tematyczne, dydaktyczne, konstrukcyjne, plastyczne, praca wyrównawcza z dzieckiem mającym deficyty rozwojowe, a także z dzieckiem zdolnym, rozmowy indywidualne z dziećmi. Podczas sprzyjającej aury wyjście do ogrodu przedszkolnego (zabawy i gry).
Data dodania: 2019-01-20 15:13:55
Data edycji: 2019-01-20 17:02:08
Ilość wyświetleń: 661
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej