Czcionka:

A+
A-

Kontrast:

aktualności 

 

 

 

Państwo również możecie w sposób odpowiedzialny zatrzymać transmisję wirusa.

Zachęcam do podejmowania rozważnych zachowań dotyczących Państwa dzieci

 

 

Jeszcze raz przypominam najważniejsze zasady obowiązujące w regulaminie przedszkola

 

od poniedziałku do piątku

 

Dzieci można przyprowadzać w godzinach od 6:30 do 8.00. Po godzinie 8.00 w danym dniu dziecko nie będzie przyjmowane do przedszkola.

 

Rodzice i opiekunowie przyprowadzający/odbierający dzieci do/z przedszkola mają obowiązek zachować dystans społeczny w odniesieniu do pracowników podmiotu jak i innych dzieci i ich rodziców wynoszący min. 2 m.

 

Rodzice nie mogą wchodzić z dziećmi do przedszkola.

 

Rodzice/opiekunowie mają obowiązek zakrywania ust i nosa.

 

Dziecko do przedszkola wprowadzane jest przez personel.

 

Dziecko przyprowadza 1 rodzic/ opiekun prawny.

 

Do przedszkola może uczęszczać wyłącznie dziecko zdrowe, bez objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

 

Dzieci przyprowadzane są do przedszkola i odbierane przez osoby zdrowe.

 

Dzieci nie mogą mieć z sobą własnych zabawek z domu.

 

Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.

 

Jeśli dziecko manifestuje, przejawia niepokojące objawy choroby rodzice/opiekunowie powiadomieni przez nauczyciela zobowiązani są do pilnego odebrania dziecka
z przedszkola.

 

Dzieci powinny mieć ubrania dostosowane do przebywania na zewnątrz, bo ruch na świeżym powietrzu jest szczególnie zalecany

 

Mycie rąk jest równie ważne w domu, jak i w przedszkolu.

Zalecamy, aby dzieci miały mały kontakt z niewielkim kręgiem innych dzieci w czasie wolnym i aby najchętniej i najczęściej bawiły na zewnątrz.

 

 

 

 

Data dodania: 2020-10-30 10:41:04
Data edycji: 2020-11-02 09:04:32
Ilość wyświetleń: 46
Bądź z nami
Aktualności i informacje
Biuletynu Informacji Publicznej